Tor motocrossowy

XMEDIA to firma, która na co dzień buduje nie tylko Państwa markę i wizerunek, ale również wspiera młodych sportowców oraz pozostałe osoby chcące rozwijać i realizować swoje pasje. Promujemy zdrowe i aktywne sposoby spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, jednocześnie zapewniając miejsce do spotkań i integracji, co pozwala na budowanie pozytywnych relacji w lokalnej społeczności.

W Ropicy Polskiej, małej miejscowości nieopodal Gorlic powstało idealne miejsce dla wszystkich miłośników sportów motocrossowych. Z Toru motocrossowego mogą korzystać zarówno osoby dorosłe jak i dzieci. W trakcie jednego okrążenia przejedziemy ok 1000 m oraz pokonamy wiele ciekawych przeszkód i skoków o różnej trudności.

Opłata za korzystanie z obiektu nie jest wysoka, a zebrane środki pozwolą na bieżące utrzymanie Toru.

Motocross to jedna z najciekawszych i najbardziej widowiskowych dyscyplin sportów motocyklowych, która w ostatnim czasie zyskuje coraz większą popularność. Głównym celem było stworzenie miejsca, w którym osoby w każdym wieku będą mogły rozpocząć swoją przygodę z motocrossem bądź będą miały zapewnioną przestrzeń, pozwalającą podnosić swoje umiejętności jazdy na motocyklu cross/enduro.

Państwa bezpieczeństwo i komfort korzystania z Toru jest dla nas najważniejsze, dlatego przygotowany został Regulamin użytkowania Toru motocrossowego, do którego przestrzegania zobowiązany jest każdy użytkownik obiektu.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA TORU MOTOCROSSOWEGO

PRZED ROZPOCZĘCIEM JAZDY KAŻDY MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM

WJAZD NA TOR OZNACZA AKCEPTACJĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU

 1. Tor motocrossowy jest terenem prywatnym i obowiązuje bezwzględna zasada uzyskania zgody Właściciela na korzystanie z obiektu.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Toru wyłącznie za zgodą i pod nadzorem dorosłego opiekuna.
 3. Zabrania się korzystania z obiektu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 4. Tor przeznaczony jest wyłącznie dla motocykli, quadów i rowerów.
 5. Podczas korzystania z Toru użytkownik zobowiązany jest do zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa takich jak:
  • Obowiązkowego używania kompletu odpowiednich ochraniaczy, kasku, stroju i butów
  • Sprawdzenia stanu nawierzchni na całej trasie przed rozpoczęciem jazdy. W przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości co do stanu nawierzchni podczas jej użytkowania należy niezwłocznie przerwać jazdę i dokonać́ zgłoszenia zaobserwowanych nieprawidłowości Właścicielowi Toru
  • Poruszania się po trasie z prędkością zapewniającą bezpieczeństwo sobie i pozostałym użytkownikom
  • Dostosowania prędkości jazdy do posiadanych umiejętności oraz warunków terenowych i atmosferycznych
  • Korzystania z Toru w asyście osób trzecich, które w przypadku nagłego zdarzenia w każdym momencie gotowe będą do udzielenia pomocy bądź wezwania odpowiednich służb. Zabrania się̨ tym samym korzystania z Toru w pojedynkę
 6. Na Torze obowiązuje tylko i wyłącznie jeden kierunek ruchu. Jazda w różnych kierunkach, nawet na krótkich odcinkach jest bezwzględnie zabroniona.
 7. W miejscach niewidocznych po zeskokach, w razie upadku należy w miarę możliwości szybko usunąć pojazd i dać wyraźne znaki innym nadjeżdżającym o zaistniałym niebezpieczeństwie.
 8. Obowiązuje zakaz jazdy poza obrysem Toru i miejscami wyznaczonymi do dojazdów, w szczególności po łąkach, uprawach rolnych, ścieżce rowerowej i lasach graniczących z terenem Toru.
 9. Na odcinkach dojazdowych do Toru należy zachować́ szczególną ostrożność́ – obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h.
 10. Zabrania się jazdy stwarzającej zagrożenie bezpieczeństwa dla innych użytkowników Toru.
 11. Osoba korzystająca z Toru zobowiązana jest posiadać aktualną polisę OC/NW.
 12. Obowiązuje zakaz pozostawiania śmieci na terenie Toru i w jego otoczeniu.
 13. Wjazd na obiekt jest równoznaczny z oświadczeniem, iż korzystający z Toru bierze na siebie ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z jego winy szkody, a tym samym zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Właściciela.
 14. Korzystanie z obiektu bez uzyskania zgody jego Właściciela podlega karze w wysokości 500 PLN.

W naszym wspólnym interesie jest przestrzeganie powyższego Regulaminu oraz zachowanie należytej ostrożności i zasad zdrowego rozsądku!